Skip to main content

EKOLÓGIA
SLUŽBY KOMPLEXNE

Spoločnosť ENVIRO-LEG s.r.o poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve. Pracovníci spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v ekológii a vykonávajú funkciu externého ekológa vo viacerých spoločnostiach.
Na základe viacročných skúseností s poskytovaním komplexných služieb v environmentálnej oblasti je možné garantovať, že vďaka zvýšenej kontrole pracovníkom našej spoločnosti bude dochádzať k neustálemu zvyšovaniu environmentálneho povedomia pracovníkov Vašej spoločnosti a skvalitneniu systému nakladania s odpadmi, ako aj k starostlivosti o ďalšie zložky životného prostredia, čo povedie k znižovaniu finančných nákladov.
„Stačí sa rozhodnúť a využiť naše služby EXTERNÉHO EKOLÓGA“